FONDURI NERAMBURSABILE IMM: Unul dintre cele mai accesate programe se redeschide

Programul național multianual de microindustrializare 2020

Obiectivul Programului naţional multianual de microindustrializare îl constituie susţinerea investiţiilor în sectoarele economice prioritare stabilite prin prezenta procedură, creşterea volumului de activitate şi a competitivităţii IMM din aceste sectoare.

Solicitanți eligibili: 

Societăţile care se încadrează în categoria întreprinderilor mici sau mijlocii într-una din regiunile de dezvoltare: Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru

sau în

categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici sau întreprinderilor mijlocii în regiunea de dezvoltare Bucureşti-Ilfov și care au cel puţin 2 ani calendaristici de la înfiinţare la data deschiderii aplicaţiei electronice de înscriere a planului de afaceri

Beneficiarul finanțării are obligaţia să angajeze până la plata decontului minim 2 salariaţi pe perioadă nedeterminată şi program normal de 8 ore pe zi şi să păstreze numărul efectiv al locurilor de muncă existente la data înscrierii online, aferente salariaţilor angajaţi pe durată nedeterminată, indiferent de norma de muncă, si numărul efectiv al locurilor de muncă create prin program conform numărului şi tipului (persoană care face dovada întoarcerii din diaspora în ultimele 12 luni), pe o perioadă de 2 ani începând cu anul următor semnării contractului de finanţare.

Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2020 este de 65.000.000 lei.

Alocaţie Financiară Nerambursabilă – maxim 90% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului. Valoarea maximă a AFN nu poate depăşi suma de 450.000 lei/beneficiar.

Sunt eligibile în cadrul Programului societăţile care desfăşoară activităţi pe codurile CAEN aferente următoarelor diviziuni:

– 10 Industria alimentară

– 11 Fabricarea băuturilor: eligibil doar codul CAEN 1107 – Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape înbuteliate;

– 13 Fabricarea produselor textile;
– 14 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte;
– 15 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor;
– 16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemnşi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite;

– 17 Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie;
– 1811 Tipărirea ziarelor;
– 1812 Alte activitati de tipărire n.c.a.;

– 20 Fabricarea substanţelor şi produselor chimice cu excepţia 2011, 2051, 2053, 2059. – 21 Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice;
– 22 Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice;
– 23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice;

– 24 Industria metalurgică;

– 25 Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini utilaje şi instalaţii – cu excepţia societăţilor care desfăşoară activităţi pe codurile CAEN aferente grupei 254 Fabricarea armamentului şi muniţiei;

– 26 Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice;
– 27 Fabricarea echipamentelor electrice;
– 28 Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.;
– 29 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor;

– 30 Fabricarea altor mijloace de transport cu excepţia 3040;

– 31 Fabricarea de mobilă;
– 32 Alte activităţi industriale n.c.a.

 

Mai multe detalii aici: MICROINDUSTRIALIZARE

Distribuie:

Lasă un răspuns